PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Vítězové ceny Patrimonium pro futuro jsou známi

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Vítězové ceny Patrimonium pro futuro jsou známi

19. 11. 2021 Propamatky.info: V kategorii Obnova památky zvítězila venkovská synagoga v Polici. V kategorii Obnova památky zvítězila venkovská synagoga v Polici. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Národní památkový ústav rozhodl o nejlepších počinech v památkové péči za uplynulý rok. Osmý ročník soutěže Patrimonium pro futuro přinesl novinky také v podobě rozšířených kategorií i samotné ceny, kterou vyrobila společnost Lasvit podle návrhu Kurta Gebauera.

Slavnostní předávání se konalo 9. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze a poprvé ho v přímém přenosu na programu ČT Art mohli sledovat i diváci u televizních obrazovek.

V kategorii Objev/nález roku odborná porota ocenila Arcibiskupství olomoucké a společnost SEADD za nález středověkých stavebních konstrukcí topenišť v klášteře na Velehradě. Porota vyzdvihla zejména citlivost k památkovým hodnotám a nadstandardní odhodlání k jejich ochraně. V rámci revitalizace bývalého kláštera na Velehradě byly totiž objeveny pozůstatky topenišť. Po tomto nálezu vlastník změnil původně zamýšlené provozní schéma a upřednostnil prezentaci tohoto výjimečného nálezu.

Cenu za Záchranu památky si odnesl Petr Antoni, předseda Spolku Mederova domu v Žatci, za záchranu gotického domu čp. 102 v Žatci, jenž je jednou z nejstarších místních památek s jádrem ze 14. století. Porota ocenila mimořádné nasazení a odhodlání zachránit stavbu, jež byla považována za nezachranitelnou. Projekt získal i podporu místní komunity.

Jednou z nových kategorií je Příkladná správa a prezentace památkových objektů. Historicky první vítězkou se stala Jana Germenis-Hildprandt ze zámku Blatná. Na něm současná majitelka vyrůstala, v roce 1951 však její rodina musela Československo opustit. V polovině 90. let se Jana Germenis-Hildprandt do Česka vrátila a od roku 2014 žije opět v Blatné, kde spravuje rodinné dědictví včetně blatenského zámku, který byl rodině vrácen v restituci. Cena jí byla udělena za péči o svěřené kulturní dědictví i snahu jej v co nejlepším stavu předat dalším generacím.

Další novinkou letošního ročníku je kategorie Restaurování památky, jejímž vítězem se stal městys Nepomyšl za odkryv a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli. Porotu zaujal nejen správný postup při obnově kostela, který umožnil objev významného díla, ale také zapojení obce, jež pečlivou obnovu a prezentaci souboru maleb financovala z vlastního rozpočtu.

Nově porota udílela ocenění také v kategorii Památková konverze, v níž si cenu převzala společnost Merlot d´Or za konverzi provozovny bývalého železářství „Koula a syn“ v Praze na vinotéku a banku vín. Tento menší, avšak inspirativní počin je dokladem toho, že invenčním přístupem lze starému vdechnout nový život a dát mu současné využití.

Osobností roku se stal Karel Schmied, jehož dlouholetá činnost na poli ochrany, obnovy a propagace chebské lidové architektury přinesla skvělé výsledky a zásadně přispěla k jejímu uchování.

V kategorii Prezentace a popularizace cenu převzal Pavel Šercl, majitel Jizerskohorského technického muzea v Bílém Potoce. Areál textilní továrny zakoupil v roce 2002, následně inicioval prohlášení celého komplexu za kulturní památku a v roce 2011 započal s jeho postupnou rehabilitací. Porota si všímala citlivého provedení opravy zchátralého areálu, především ale také využití jeho části jako veřejně přístupné muzejní expozice a zázemí pro pořádání doprovodných programů.

Vítězem kategorie Obnova památky se stala Federace židovských obcí v České republice za obnovu venkovské synagogy v Polici. Pro porotu bylo důležité nejen citlivé provedení samotné obnovy, ale zejména její precizní vědecký způsob reagující na průběžná zjištění a nálezy.

Cenu generální ředitelky Národního památkového ústavu, která je udílena napříč všemi kategoriemi, si letos odneslo Národní muzeum v přírodě za obnovu jídelny Libušín po rozsáhlém požáru. Libušín, mistrovské dílo architekta Dušana Jurkoviče, fatálně poškodil v roce 2014 rozsáhlý požár. Na základě průzkumů a dobových fotografií se roubenou stavbu podařilo obnovit jedinečným způsobem, která v Evropě nemá obdobu. Naďa Goryczková pochválila důraz na tradiční řemeslné technologie a důslednost, s níž byly výsledky průzkumů aplikovány při realizaci stavby. Vyzdvihla také význam obnovy pro celospolečenské uvědomění a ocenění památkových a kulturních hodnot.

Cenu veřejnosti Památky děkují, jejíhož laureáta vybírali lidé v on-line hlasování ze všech 34 nominací, si převzali zástupci společnosti Czech Property Investments, a. s., a architekt Marek Tichý z TaK Architects za obnovu bývalé budovy Elektrických podniků hlavního města Prahy.

Prohlédněte si také záznam ze slavnostního udílení cen, který přinesla Česká televize. Další informace o cenách Patrimonium pro futuro najdete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVUMediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info