PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Tři větrné mlýny a jejich využití

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Tři větrné mlýny a jejich využití

22. 7. 2019 Propamatky.info: Charakteristickými prvky vrátenského mlýna holandského typu z roku 1870 jsou segmentově zakončené okenní otvory. Charakteristickými prvky vrátenského mlýna holandského typu z roku 1870 jsou segmentově zakončené okenní otvory. | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Větrné mlýny jsou pozůstatkem průmyslového dědictví a tvoří bohatý kontext technologických, historických i sociálních vazeb. Přiblížíme obnovy ve Vrátně na Mladoboleslavsku, Staré Vsi u Bílovce na Novojičínsku a Velkých Těšanech na Kroměřížsku.

V současnosti se na našem území takzvané větráky zachovaly až na výjimky bez původního technologického zařízení. Obecně lze v rámci dochované technologie rozlišit tři základní kategorie: asi nejvíce rozšířené byly celodřevěné větrné mlýny německého typu, které se celé natáčely proti větru, ale díky své konstrukci také nejrychleji podléhaly zkáze. Následuje skupina zděných staveb holandského typu, u nichž se s perutěmi proti větru natáčela jen střecha. Modernější variantou uvedené kategorie jsou stavby s Halladayovou turbínou. Nejméně rozšířené jsou pak menší větrné mlýny s turbínou.

Osvětovou roli ve vnímání kulturní hodnoty souboru technických památek nese například databáze povetrnik.cz a dlouhodobě také Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT. Poměrně bohatý je také výběr literatury, z něhož lze jmenovat publikace Miroslava Berky, Josefa Vařeky, Václava Buriana nebo Martina Janoška. Mezi aktivní propagátory tematiky patří mimo jiné Radim Urbánek a Jan Doubek, který založil a vede Sekci větrných mlýnů při Technickém muzeu v Brně.

VRÁTNO
Severovýchodně od obce Vrátno u Mšena se v odlehlé poloze nachází památkově chráněný areál větrného mlýna čp. 56. Jedná se o zděnou stavbu kruhového půdorysu s kuželovou střechou. Charakteristickými prvky objektu holandského typu z roku 1870 jsou segmentově zakončené okenní otvory s obezděním z pálených cihel. Nejpozitivnější etapa záchrany památky je spojena až se současným majitelem, pilotem z povolání a výrobcem leteckých vrtulí.

STARÁ VES U BÍLOVCE
Dřevěný památkově chráněný větrný mlýn německého typu se nachází na izolovaném místě uprostřed polí necelé tři kilometry od centra Staré Vsi, v současnosti místní čtvrti města Bílovec. Pochází z roku 1878 a původně stával v nedalekém Leskovci severozápadně odsud. Postupná obnova technické památky probíhající v několika etapách měla za hlavní cíl oddělit plášť s konstrukcí od země a zejména uzavření objektu proti pronikání deště a sněhu. Úprav doznalo kromě jiných také vnější schodiště se zastřešením i vnitřní vybavení. V roce 2016 proběhla termosanace stavby.

VELKÉ TĚŠANY
Dřevěný od roku 2010 památkově chráněný větrný mlýn německého typu leží asi jeden kilometr od obce na svahu lesa Chvaletiny. Pro své významné architektonické hodnoty byl v roce 2014 prohlášen národní kulturní památkou. Stavba byla vyprojektována v roce 1830 stavitelem Josefem Bartoněm. V loňském roce byla dokončena podstatná část obnovy zahrnující zejména rekonstrukci jeho dřevěného pláště. Od září 2018 je památka pevnou součástí výstavního plánu Muzea Kroměřížska.

Celý text doplněný mimo jiné o názor Jana Doubka, předsedy Sekce větrné mlýny při Technickém muzeu v Brně, si můžete přečíst v časopisu PROPAMÁTKY LÉTO 2019. Tištěný čtvrtletník posíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete v sekci PODPOŘTE NÁS.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info