PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Tři obnovy historických mostů

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Tři obnovy historických mostů

6. 1. 2020 Propamatky.info: Původně barokní most v obci Sazená má čtyři pole a zásadním způsobem utváří urbanistickou strukturu vsi. Původně barokní most v obci Sazená má čtyři pole a zásadním způsobem utváří urbanistickou strukturu vsi. | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Široké spektrum mostních konstrukcí tvoří nedílnou součást architektonického dědictví. Představíme dvě starší kamenné konstrukce v obcích Sazená a Kamenné mosty i silniční železobetonový most Dr. Miroslava Tyrše v Jaroměři.

Mostní stavitelství je od nepaměti vnímáno jako vrchol inženýrského umění. Jeho úroveň stojí zpravidla v popředí technického vývoje oboru, v němž určuje užití nových materiálů a postupů. Významu velkého počtu tohoto druhu staveb u nás odpovídá jejich průběžné zařazování do Ústředního seznamu kulturních památek. Ochranu v poslední době získaly i Vysoký most přes údolí Radslavského potoka na Žďársku, mirovický kamenný most, ocelová příhradová konstrukce v Poličce nebo klenutý mostek se sochou sv. Jana Nepomuckého v Kraborovicích na Havlíčkobrodsku.

SAZENÁ
Obec Sazená leží ve zvlněné krajině Podřipska, asi 25 kilometrů severně od Prahy, v částečně zalesněném údolí Bakovského nebo též Červeného potoka. Původně barokní památkově chráněná stavba má čtyři pole a zásadním způsobem utváří urbanistickou strukturu vsi. Kolem roku 1757 došlo k významnější přestavbě, během které bylo patrně doplněno čtvrté pole. Dále byly osazeny barokní sochy z okruhu Ignáce Františka Platzera. Návrh rekonstrukce respektující technické požadavky a zároveň zachovávající historickou podstatu vznikl ve spolupráci se složkami památkové péče. Hlavním úkolem bylo odstranění veškerého betonového nástřiku, který uzavíral vlhnoucí kamenné zdivo. Projekt byl nominovaný v rámci soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019.

KAMENNÉ MOSTY
Malá obec v podhůří Železných hor na soutoku Doubravky a Hostačovky ležící na rozhraní krajů Středočeského, Pardubického a Vysočiny se nachází asi 9 kilometrů jihovýchodně od Čáslavi. Památkově chráněný most je umístěn v jihovýchodní části vsi a stejně jako v předchozím případě tvoří její výrazný urbanistický prvek. Vznik stavby je datován do 14. století, pravděpodobněji ale pochází z raného novověku v rozmezí 16.–17. století. Na základě diagnostického průzkumu vznikl projekt sanace zajišťující stabilitu a odolnost. Významně byly rekonstruovány spodní část a mostní svršek. V návaznosti na uvedené práce bylo zpevněno a vyčištěno koryto vodního toku. Projekt byl vyznamenán Cenou za dopravní infrastrukturu – obnovu technické památky v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019.

JAROMĚŘ
Železobetonový silniční most Dr. Miroslava Tyrše na Pražském předměstí spojuje náměstí Československé armády s ulicí nábřeží 17. listopadu. V místě stávala starší řetězová konstrukce z let 1831–1833. Stavba byla později nahrazena ocelovou s příhradami, která sloužila až do roku 1932, kdy byl postaven nový obloukový most o jednom poli. Ten byl uveden do provozu 28. října 1932. Proces obnovy zahrnoval mimo jiné celoplošné otryskání tlakovou vodou, sejmutí zábradlí včetně kamenných sloupků, vybrání škvárobetonové výplně klenby, sanaci nosné konstrukce, provedení tvrdých, takzvaných teraccových omítek dle původního složení nebo položení žulových kostek vozovky a chodníků z mozaikové dlažby. Celková úroveň prací byla reflektována zejména postupem do celostátního kola v soutěži Památka roku 2018 v kategorii Velká rekonstrukce, kterou vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Za obnovu získali zástupci města rovněž ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana památky za rok 2018.

Celý text si můžete přečíst v časopisu PROPAMÁTKY ZIMA 2019/2020. Tištěný čtvrtletník posíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete v sekci PODPOŘTE NÁS.
 

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info