PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných prvků konstrukcí vzbudil velký zájem

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných prvků konstrukcí vzbudil velký zájem

18. 11. 2015 Propamatky.info: Seminář vzbudil mezi odbornou veřejností nebývalý zájem. Seminář vzbudil mezi odbornou veřejností nebývalý zájem. | Foto: Soňa Křivánková | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | V Nosticově paláci, sídle Ministerstva kultury, se 5. listopadu konal seminář na téma Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí. Setkání vzbudilo mezi odbornou veřejností značný zájem a rozpoutalo diskuzi.

Hlavním cílem setkání byla reflexe vhodnosti a použitelnosti dostupných a v současnosti běžně používaných metod sanace dřevěných prvků historických konstrukcí v návaznosti na nejčastější problémy způsobené převážně rozvojem biotické degradace dřeva dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. Na samém začátku semináře bylo představeno schéma fází postupu ochrany a sanace dřevěných prvků konstrukcí, které ve stručnosti shrnulo postup vlastní péče o dřevěné konstrukce a odůvodnilo následnost přednášek odborného semináře.

Úvodního slova a tím i zahájení semináře se ujala náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková. Jednotlivým přednáškám rozebírajícím metody sanace a jejich klady a zápory pak předcházely příspěvky Anny Součkové z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského Praha a Jiřího Gabriela z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky, kteří představili posluchačům problematiku a nejčastěji se vyskytující zástupce dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub.

Následoval blok přednášek na téma vlastních sanací. Soňa Křivánková z Metodického pracoviště Sanace dřeva zahájila tuto část příspěvkem představujícím základní druhy konstrukčních sanací a v druhé části se věnovala neúčinnosti tlakové injektáže zabudovaných dřevěných prvků. Jako další metoda byla představena horkovzdušná sanace, která funguje na principu zahřátí celé konstrukce včetně kritických nebo nedostupných prvků. V sanacích dřevěných konstrukcí a zvláště těch památkově chráněných má díky své komplexnosti a nedestruktivní povaze své nezastupitelné místo. Ozřejmění technických stránek této metody se ujal Pavel Šmíra ze společnosti Thermo Sanace, který přispěl i četnými příklady z praxe. Závěrem přednáškového bloku byly představeny principy mikrovlnné sanace. Posluchačům byla díky Andree Nasswettrové z Metodického pracoviště Sanace dřeva objasněna především účinnost metody, zdůrazněn fakt nehomogenity mikrovlnného pole a předneseny závěry z vědeckých prací a experimentů týkajících se využití mikrovln pro sanace dřevěných konstrukcí.

Předností celého odborného semináře byla vedle přednášek především diskuze, které byla věnována druhá polovina semináře. Během téměř dvouhodinového prostoru byly postupně zodpovídány dotazy posluchačů tak, jak byly zaznamenány po jednotlivých přednáškách, a zároveň měli všichni účastníci prostor s přednášejícími na téma otázek diskutovat a pokládat dotazy nové. „Svou vědeckou a přesto uvolněnou atmosférou plnou odborných dotazů naplnil seminář svůj záměr a v mnohém předčil očekávání pořadatelů. Z toho důvodu a vzhledem ke koncepci setkání, které bylo inspirováno a volně navazovalo na vědeckou konferenci Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí ze září předcházejícího roku, věříme v zájem posluchačů o navazující cyklus přednáškových seminářů, na kterém budou moci být zodpovězeny všechny další nevyřčené otázky příznivců kulturních památek a zejména historických dřevěných konstrukcí,“ uvedla Soňa Křivánková z Metodického pracoviště Sanace dřeva společnosti Thermo Sanace.

Seminář pořádal Institut pro památky a kulturu ve spolupráci s Metodickým pracovištěm Sanace dřeva společnosti Thermo Sanace při Vědecko-technickém parku profesora Lista v Brně za účasti odborníků z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky a Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského. Mediálním partnerem setkání byl portál PROPAMÁTKY.

Autor: Soňa Křivánková, Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info