PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Mecenášství a další příklady financování památek v novém bulletinu

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Mecenášství a další příklady financování památek v novém bulletinu

30. 11. 2018 Propamatky.info: Titulní strana nového bulletinu MÁME VYBRÁNO Titulní strana nového bulletinu MÁME VYBRÁNO | Foto: Institut pro památky a kulturu, o.p.s | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Bulletin MÁME VYBRÁNO se zabývá financováním obnovy kulturního dědictví v krajích. Časopis současně navazuje na stejnojmennou konferenci, která se v roce 2018 zaměřila na význam mecenášství a další způsoby hledání zdrojů na opravy památek.

V hlavním rozhovoru se Pavel Smutný, zakladatel Bohemian Heritage Fund, zabývá podporou významných národních projektů obnovy památek. Největším z nich je aktuální sbírka na nové svatovítské varhany. Hlavním záměrem tohoto nadačního fondu je vyhledávat a umožnit široké skupině dárců identifikovat se s konkrétním projektem – například s obnovou varhan, ale i dalších. Projekt chce také iniciovat diskuzi o roli a významu mecenášství v dnešní době. Další článek se zabývá měsícem dobročinné závěti. Dříve tabuizované téma dnes získává na významu a zajímá se o něj řada lidí, kteří chtějí včas vyřešit své majetkové záležitosti.

Důležitou součástí obsahu bulletinu je také informování o stavu kulturního dědictví, konkrétních příkladů z praxe, a proto představujeme památkový fond v rámci pěti dvoustran z vybraných krajů. Tématem hlavního města Prahy jsou grantové programy určené pro restaurování movitých památek. Jejich využíváním pohledem odborníků se zabývá Středočeský kraj. Liberecký kraj ukazuje svůj přístup ke kulturnímu dědictví oceňováním příkladných obnov. Dotační podporu památek na svém území prezentují Královéhradecký a Moravskoslezský kraj. Tyto doplňují také texty o příkladných obnovách, které byly nominovány na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro včetně struktury financování uvedených staveb.

Před pěti lety Národní památkový ústav začal udělovat cenu za nejlepší památkové počiny. Kdo dosud ocenění získal? A na co má Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro upozornit? To vše se dozvíte v textu o soutěži.

Bulletin je k dispozici v příloze a v tištěné verzi také na Magistrátě hlavního města Prahy a Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje.
 

Autor: redakce

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info