PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Jak chránit okolí památky?

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Jak chránit okolí památky?

27. 1. 2022 Propamatky.info: Příklad novostavby absolutně nerespektující hodnoty okolí – obchodní dům Prior na náměstí v Jihlavě (ilustrační foto) Příklad novostavby absolutně nerespektující hodnoty okolí – obchodní dům Prior na náměstí v Jihlavě (ilustrační foto) | Foto: mbem – Wikimedia Commons | Licence: CC-Zero ČESKO | Památky nevnímáme izolovaně. Nevšímáme si jen objektu, ale i jeho okolí. To vše má vliv na hodnotu historických staveb. Ochraně prostředí nemovitých kulturních památek se proto věnuje i legislativa. Pojďme se podívat na možnosti, které nabízí.

S ochranou památkově chráněných budov, území a jejich prostředí výslovně počítá památkový zákon. Proto lze podle něj zřídit takzvané ochranné pásmo. Jeho účelem je ochrana památek před možnými negativními vlivy činností a zásahů v okolí. Ochranné pásmo je území, ve kterém jsou určité činnosti buď omezeny, anebo zakázány úplně. Pro nové stavby a rekonstrukce stávajících staveb mohou platit zvláštní pravidla. Informace o tom, co se v daném ochranném pásmu smí a co už ne, najdete přímo v rozhodnutí o něm. Typicky v něm bývají zakázány některé výrobní činnosti nebo zvyšování staveb nad určité limity.

Vlastníci nemovitostí v ochranných pásmech si při jejich rekonstrukcích či dalších úpravách specifikovaných v rozhodnutí o ochranném pásmu musí předem vyžádat závazné stanovisko orgánů státní památkové péče. Mezi těmito pracemi ale podle zákona nesmí být takové, které nezasahují do vnějšího vzhledu nemovitosti. Na vnitřní úpravy nemovitostí se tak ochranné pásmo nevztahuje. Pro vlastníky památek je určitě žádoucí, aby se v jejich těsné blízkosti nerealizovaly k památce necitlivé stavby a činnosti. Tento účel ochranné pásmo plní. Nevýhodou však je, že si jeho zřízení nemohou nijak vymoct. O zřízení ochranného pásma se totiž rozhoduje takzvaně z moci úřední. Mohou sice dát příslušným úřadům neformální podnět k vymezení ochranného pásma, ty se jím ale řídit nemusí.

Druhá možnost ochrany okolí památky se nabízí v rámci územního plánování, tj. zpravidla při přijímání nového územního plánu obce či změnách toho stávajícího. Do těchto řízení už vlastníci památek na daném území zasahovat mohou. Jsou totiž jeho účastníky. V rámci územního plánování platí, že příslušné úřady při jejich přijímání nesmí způsobit nepříznivé změny stavu kulturních památek a jejich prostředí a nesmí ohrožovat jejich zachování. I v této situaci tak musí respektovat památkový zákon, i když v něm výslovně tato řízení zmíněna nejsou. Pokud tedy územní plán v blízkém okolí památky necitlivě vymezí plochy pro další výstavbu, anebo tuto výstavbu nijak nelimituje, může se proti tomu vlastník památky hájit.

Pokud vlastníte památkově chráněný objekt, hlídejte si změny územních plánů a případně před nimi svou památku zavčas braňte.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.lehkozivova.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info