PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Sázejte budoucnost s Nadací Partnerství

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Sázejte budoucnost s Nadací Partnerství

24. 5. 2022 Propamatky.info: Granty podporují výsadbu stanovištně vhodných stromů na veřejně přístupných místech. Granty podporují výsadbu stanovištně vhodných stromů na veřejně přístupných místech. | Foto: Rarke – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKO | Nadace Partnerství rozdělila program Sázíme budoucnost na granty do 30 tisíc a do 150 tisíc korun. Podpora zahrnuje výsadbu stanovištně vhodných stromů na veřejně přístupných místech a následnou péči o ně. Důležité je také zapojení místních obyvatel.

Výzva Sázíme budoucnost: granty do 30 tisíc korun podporuje výsadbu stromů ve volné krajině a na jejím rozhraní se zastavěným územím. Od zapojení širší veřejnosti do projektů si nadace slibuje zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Žadatelé mohou získat až 30 tisíc korun na pořízení nezbytného materiálu, nářadí, dopravu a především na zakoupení sazenic, výsadbu, péči o stromy či keře, odborný dohled a následnou péči.

O vyšší částky lze žádat ve výzvě Sázíme budoucnost: granty do 150 tisíc korun. I v tomto případě jsou aktivity zaměřeny na výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů a péči o ně. Důležitou podmínkou je zvolit pro sázení veřejně přístupná místa, která slouží k obecnému užívání. Pro účely tohoto programu se za veřejné místo nepovažuje oplocená nebo částečně oplocená plocha ve vlastnictví fyzické osoby, a to ani v případě, že je na tuto plochu umožněn volný vstup.

Výsadba se předpokládá od října do poloviny prosince letošního roku. Nadace poskytuje také rozsáhlou informační podporu. Na stránce sazimebudoucnost.cz naleznete rady, jak celý projekt organizovat krok za krokem, s čím začít a na co si dávat pozor. Metodiky výsadby a charakteristiky alejí, sadů, remízků, větrolamů a dalších prvků pomohou zájemcům lépe určit, jaký typ bude pro jejich území nejvhodnější.

V obou programech je možné podávat žádosti do 31. července 2022. Bližší informace o obou výzvách naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Nadace Partnerství

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info