PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Příjem žádostí v programu COVID – Kultura je prodloužen

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Příjem žádostí v programu COVID – Kultura je prodloužen

13. 9. 2021 Propamatky.info: Program připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem kultury. (Ilustrační foto) Program připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem kultury. (Ilustrační foto) | Foto: Aktron – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKO | Příjem žádostí o dotace ve výzvě číslo 3.4 programu COVID – Kultura byl prodloužen do 21. září. Program je určen pro majitele objektů, které jsou v jiném než státním vlastnictví a jsou zapsanými kulturními památkami. Jedná se o poslední možnost požádat o dotaci.

Cílem programu je především zmírnění negativních dopadů v souvislosti s pandemickými omezeními a podpora subjektů, které provozují celoročně či sezonně veřejně přístupnou nemovitou kulturní památku zpřístupněnou za vstupné nebo v rámci podnikatelské činnosti. Program podporuje objekty, které jsou v jiném než státním vlastnictví a jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek, například hrady, zámky, zříceniny, památky ve vlastnictví církví, archeoparky a skanzeny. Oprávněnými žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby.

Žadatelé musí prokázat minimální roční návštěvnost ve výši tří tisíc návštěvníků v roce 2019 nebo v některém z předchozích let provozování dané činnosti (v případech celkového uzavření provozu v roce 2019 na více než tři měsíce). Při změně vlastnictví je akceptována návštěvnost za předchozího vlastníka. U nově vzniklých aktivit se přihlédne k mediánu návštěvnosti všech obdržených žádostí v rámci tohoto programu. Maximální výše dotace na jeden subjekt jsou čtyři miliony korun.

Program připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Bližší informace k podmínkám jsou k dispozici ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info