PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2018 ve Financování

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2018 ve Financování

21. 1. 2019 Propamatky.info: O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dagmar. O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dagmar. | Foto: Tereza Valníčková | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | V loňském roce jsme čtenáře portálu pravidelně informovali o dotacích a veřejných sbírkách, které se soustředí na záchranu kulturního dědictví. Pořádali jsme sedmý ročník konference MÁME VYBRÁNO a tématu financování jsme se věnovali také ve čtvrtletnících, bulletinu a novém sborníku.

V roce 2018 jsme zaznamenali 130 dotačních výzev. Publikujeme programy krajů, měst, nadací a nadačních fondů a také ministerstev, které rozdělují finanční prostředky na obnovu památek v rámci zaměření svých resortů. Například Ministerstvo kultury pravidelně vyhlašuje specializované programy na opravy kulturních památek, restaurování, podporu subjektů, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy, a na financování dalších aktivit. V minulém roce byl v souvislosti s bezpečnostní situací poprvé zveřejněn Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury. Jeho základním úkolem bylo zvýšení ochrany míst, kde se pohybuje velké množství osob, tedy veřejně přístupných historických staveb, muzeí, galerií, divadel, koncertních sálů apod.

Další možností, jak získat potřebné finance na opravy památek, jsou veřejné sbírky. V roce 2018 jsme jich evidovali 270. Tradičně převažovaly sakrální objekty, drobná architektura a varhany. Sbírkám a hledání dalších zdrojů se dlouhodobě věnujeme také v projektu MÁME VYBRÁNO. V loňském roce se konference zaměřila na mecenášství a dárcovství v oblasti kulturního dědictví. Nechyběly informace o aktuálních dotačních programech, nezastupitelné roli dobrovolníků a účastníci se opět mohli inspirovat příklady úspěšných veřejných sbírek. V roce 2019 se konference a vyhlášení soutěže uskuteční 28. května v dominikánském klášteře v Praze. Připravujeme pro vás zajímavé odborné přednášky a panelové diskuze, hlavním tématem bude podnikání v památkách.

Více informací o dotačních programech a veřejných sbírkách naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info