PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2014 ve Financování

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2014 ve Financování

4. 2. 2015 Propamatky.info: O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. | Foto: Tom Droppa | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | V roce 2014 jsme ve Financování na portálu PROPAMÁTKY pravidelně informovali o aktuálních dotacích a veřejných sbírkách souvisejících s péčí o kulturní dědictví. Pomáhali jsme také sdílet zkušenosti jednotlivých vyhlašovatelů sbírek a vlastníků památek.

Čtenáře jsme v průběhu roku informovali o 93 dotacích z různých zdrojů. Finančně náročnější projekty mohly využít prostředků z regionálních operačních programů a možnosti přeshraniční spolupráce. V loňském roce byl také vyhlášen dlouho očekávaný program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, který podporují země Evropského hospodářského prostoru – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Navazuje na úspěšné výsledky předchozí dlouholeté spolupráce v rámci takzvaných norských fondů.

Největší počet programů na obnovu kulturního a historického dědictví vyhlašovaly kraje, které zohledňovaly konkrétní místní potřeby a podmínky. Celkem jsme upozornili na 37 grantových programů z těchto zdrojů. Velký objem finančních prostředků rozdělují v dotacích na obnovu památek ministerstva. Přirozeně nejaktivnější je v tomto ohledu Ministerstvo kultury, ale památkám se věnují i některá další, například Ministerstvo obrany poskytuje dotace na udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu, Ministerstvo dopravy podporuje obnovu historických železničních kolejových vozidel, Ministerstvo pro místní rozvoj se soustředí spíše na péči o krajinu, památky venkova apod.

Památkám se v grantových programech věnovaly i nadace a nadační fondy. Většina z nich si vytkla za cíl podporu občanské společnosti a podmiňovala finanční pomoc aktivním zapojením místního obyvatelstva do projektu. Lidé tak mohli rozhodovat o místě, kde žijí, a také za něj přebrali odpovědnost. Celkem jsme zaznamenali 23 grantových programů z nadačních zdrojů. Obecně se také větší množství prezentovaných programů soustředilo na péči o kulturní krajinu, městskou zeleň a veřejný prostor obcí. Dotace byly určeny například na obnovu původních alejí, záchranu významných stromů či údržbu historických parků. V souvislosti s výročím první světové války bylo vyhlášeno také více dotací zaměřených na opravy památníků a pietních míst.

Významné finanční prostředky lze na obnovu kulturního dědictví získat i z veřejných sbírek. V roce 2014 jsme aktuálně platných evidovali 149. Mezi objekty, na jejichž záchranu byly vyhlášeny, převažovaly sakrální památky a drobná architektura. Sbírky jsme v loňském roce opět podpořili projektem MÁME VYBRÁNO, který zahrnuje soutěž veřejných sbírek a konferenci o financování obnovy památek. Pro letošní čtvrtý ročník, který se uskuteční 2. června, připravujeme zajímavé odborné přednášky a tematické panelové diskuze.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info