PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Obnova tří klášterních areálů

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Obnova tří klášterních areálů

4. 11. 2021 Propamatky.info: Pohled na Sázavský klášter Pohled na Sázavský klášter | Foto: Národmí památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Kláštery spoluvytváří naše kulturní dědictví. Přes četné pokračující rekonstrukce se zaměříme na dokončené obnovy bývalého českobudějovického dominikánského konventu s kostelem Obětování Panny Marie, Sázavského kláštera a proměnu kláštera augustiniánů v Mělníku.

Společným faktorem sledovaných zástupců bylo jasné definování základního cíle obnovy nebo konverze, důkladná předprojektová dokumentace, technické zhodnocení, stavebněhistorický průzkum a z něj vycházející projekt rekonstrukce. Tento proces vznikal za dialogu vlastníků, projektantů a zástupců památkové péče. Všechna tři místa prošla různě náročnou rekonstrukcí. Pokusíme se nastínit nejen jejich architektonickou rozmanitost, ale zejména po všech stránkách nesnadný proces oprav.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dominikánský klášter a kostel Obětování Panny Marie jsou nejstaršími českobudějovickými
stavbami. Konvent založil současně s novým městem na soutoku Vltavy a Malše Přemysl Otakar II. Původní rozlehlý pozemek areálu zahrnoval území mezi současnou Hroznovou a Českou ulicí až k Solné brance a na západě přiléhal k městskému opevnění a Vltavě.

V 90. letech minulého století byla zahájena celková obnova komplexu. Kromě mnoha prací se v kostelním interiéru podařilo objevit například soubor nástěnných maleb vzniklých v období 14.–16. století. Práce trvaly do roku 2015. V letech 2019–2020 se realizovala generální rekonstrukce kláštera podle projektu ATELIÉRU HERITAS, s. r. o. Stavebních prací se ujaly firmy Památky CB, s. r. o., a ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r. o. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 80 milionů korun, z toho téměř 64 milionů pokryla dotace z programu IROP a zbytek financovalo Biskupství českobudějovické.

SÁZAVA
Národní kulturní památka Sázavský klášter stojící na návrší nad řekou Sázavou s dominantou gotického kostela sv. Prokopa patří mezi nejvýznamnější památky na našem území. Vznik kláštera je spojován s poustevníkem Prokopem, který se zde usadil v 11. století a shromáždil konvent. Opatství benediktinů s takzvanou staroslověnskou liturgií oficiálně založil roku 1032 kníže Oldřich. Komplex doznal výrazných úprav ve druhé polovině 13. a zvláště poté ve druhé polovině 14. století. Neméně podstatná proměna je spojena s druhou polovinou 17. století, kdy areál dostal barokní ráz dokončený ve druhé polovině století následujícího.

V červnu 2021 byla dokončena dva roky trvající obnova zahrnující mimo jiné opravu střech a krovů barokní fary nebo gotické věže s kostelem. Do krypty byl zavěšen nový lustr kruhového tvaru od novoborských sklářů. Opravy v celkové výši 120 milionů korun byly podpořeny dotací z programu IROP. Obnovu projektovalo Studio acht, spol. s r. o., pod vedením architekta Václava Hlaváčka.

MĚLNÍK
Památkově chráněný areál bývalého augustiniánského kláštera s jednolodním kostelem sv. Vavřince se nachází ve středu místní části Pšovka u Mělníka poblíž Českolipské ulice. Založení komplexu je spojováno s rokem 1263, poté došlo k renesančním a barokním úpravám. V roce 1789 byl klášter zrušen a skončil v rukou rodu Lobkowiczů, kteří zde sídlili do roku 1948. V 50. letech 20. století byl areál adaptován na učňovskou školu se zázemím. Dlouhodobě neutěšený technický stav trval až do podzimu 2019, kdy památku od Lobkowiczů odkoupila společnost Klášter Mělník v čele s Lukášem Drástou a architektem Tomášem Eckschlagerem, kteří začali realizovat proměnu na domov seniorů. Práce podle projektu Tomáše Eckschlagera byly dokončeny koncem července 2021.

Během náročné proměny památky byl v prostoru bývalé kotelny nalezen renesanční mramorový alianční štít Berků z Dubé s letopočtem 1574, který bude koncem tohoto roku restaurován. Zejména kvůli nutnosti rychlého sladění všech prací vznikla k projektu obnovy na přání investora a projektanta stavební firma spolupracující s prověřenými subdodavateli. Celkové náklady konverze činily 100 milionů korun.

Celý nezkrácený text doplněný o názory odborných garantů z Národního památkového ústavu všech tří akcí si můžete přečíst v časopisu PROPAMÁTKY PODZIM 2021. Tištěný čtvrtletník zasíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete na stránce Klubu PROPAMÁTKY. Archiv starších časopisů je k dispozici ZDE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info