PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Cena Břetislava Štorma patří projektu konzervace paláce ve Zvířeticích

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Cena Břetislava Štorma patří projektu konzervace paláce ve Zvířeticích

17. 8. 2022 Propamatky.info: Cenu Břetislava Štorma získala ve 14. ročníku Eliška Houdová. Cenu Břetislava Štorma získala ve 14. ročníku Eliška Houdová. | Foto: Fakulta architektury ČVUT v Praze | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Eliška Houdová z ateliéru Girsa je letošní vítězkou Ceny Břetislava Štorma za nejlepší studentský počin v památkové péči. Obdržela ji za projekt konzervace paláce zámku Zvířetice. Jiná oceněná práce je součástí dokumentace pro nominaci Žatecka na Seznam UNESCO.

Po covidové přestávce se v usedlosti Kotlářka vyhlašovaly letos vítězné práce za uplynulé tři ročníky. Přihlášené studentské projekty reflektovaly rozdílné přístupy k rekonstrukcím památkových objektů. „Cena je povzbuzením pro studentky a studenty architektury, kteří se na objekty dokážou dívat v historickém i místním kontextu a přitom je citlivě a funkčně zasadit do současnosti. Tím je vrací zpátky do života,“ říká děkan Fakulty architektury ČVUT Dalibor Hlaváček. Cílem soutěže je, aby studenti svými pracemi zasahovali i do odborné debaty.

Vítězná práce Elišky Houdové zaměřená na konzervaci torza paláce zámku Zvířetice se věnovala dvěma rozdílným přístupům k opravám torzální architektury. V konzervační variantě autorka navrhla zajištění korun zdiva, stabilizační zásahy, zazdění kaverny a výklenků, opravy kamenných ostění, konzol a lomového zdiva. V radikálnější verzi poučené rekonstrukce doporučovala autorka dostavbu dovedenou do maximální možné míry díky nálezovým situacím a historickým pramenům, jimiž je rekonstrukce podložena.

Vítězem 13. ročníku se stal Tomáš Beneš za návrh obnovy návsi obce Stvolínky na Českolipsku. Do historického centra postiženého demolicemi vrací zaniklou zástavbu a řeší také úpravy centrálního prostoru před tamním zámkem.

Vítězný projekt 12. ročníku zpracovala Klára Bohuslavová. Ocenění získala za urbanistickou studii revitalizace území chmelařské krajiny v okolí zámku Stekník. Autorka řešila komplexní obnovu krajinných prvků, návrh pěších tras, naučných stezek a cyklostezek, dopravní obslužnost území, návrh nových turistických atraktivit a zázemí.

Soutěž Cena Břetislava Štorma již 14 let sleduje práci studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického na projektech památkové péče. Cílem klání je podpora zájmu o obor a zvyšování připravenosti pro praxi v oblasti péče o památky. Ocenění nese název po významném českém památkáři, architektovi, grafikovi a ilustrátorovi Břetislavu Štormovi.

Bližší informace naleznete na stránkách FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info