PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Ústecký kraj>>Neziskový sektor>>Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn

Propamatky.info: Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn Dolský mlýn je jedním z nejstarších zachovaných vodních mlýnů v Českém Švýcarsku. První písemné zprávy zmiňují jeho existenci roku 1515, jak dlouho byl v té době v provozu, známo není. Sdružení se snaží o záchranu a konzervaci této kulturní památky.

Cíle sdružení:

Cíl činnosti sdružení vyplývá již z jeho názvu a je převážně zaměřen na působení v areálu kulturní památky Dolský mlýn. Zahrnuje zejména:

  • jednání s vlastníky dotčené památky, vlastníky přilehlých nemovitostí a příslušnými úřady o záchranných, stavebních a jiných pracích na památce, pracovní aktivity při záchranných, stavebních, stavebně konzervačních a jiných pracích
  • získávání finančních podpor z různých zdrojů a jejich shromažďování na kontě sdružení
  • shromažďování materiálů o památce (historická data, pověsti, vyprávění, fotografie), jejich zpracování a prezentace
  • pořádání akcí, které seznámí širší veřejnost s prací sdružení, povedou ke zpopularizování jeho činnosti a získání dalších zájemců o památku
  • pořádání besed s odborníky, kteří mají blízký vztah k památce
  • pomoc při záchraně historických a kulturních objektů v okolí
  • navazování kontaktů se sdruženími obdobného charakteru
  • aktivní spolupráce s pracovníky obecních a městských úřadů v okolí památky

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout