PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Ústecký kraj>>Neziskový sektor>>Chvojensko

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Chvojensko

Propamatky.info: Chvojensko - zbořený kostel Chvojensko - zbořený kostel Sdružení Chvojensko vzniklo za účelem poskytování obecně prospěšných činností, směřujících k aktivizaci kulturního a společenského života v obci Velké Chvojno a jejích částí - Luční Chvojno, Malé Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Žďár.

Činnost sdružení:

 • Sdružování podnětů a návrhů občanů Chvojenska k rozvoji chvojenského regionu, jejich konzultace s odborníky, podání námětů do „zásobníku" MAS Labské skály, na základě výzvy MAS Labské skály. Projednání se zastupiteli obce a konkrétní příprava dvou projektů z tohoto zásobníku k realizaci v roce 2007 a 2008. Oba projekty se podařilo zrealizovat a byly financovány z rozpočtu obce Velké Chvojno:
  • obnova Božích muk v Arnultovicích
  • oprava pomníku v Arnultovicích, včetně úpravy okolí
 • Další projekty na obnovu památek:
  • Oprava dvou arnultovických křížků podpořená Ústeckou komunitní nadací
  • Obnova kříže nad Arnultovicemi za podpory Nadace VIA
 • Studium historie chvojenského regionu.
 • Osvětová a informační činnost – zrealizování projektu informačního portálu Chvojensko.cz, jeho pravidelná aktualizace, informování veřejnosti pomocí tisku, práce na přípravě knižní publikace o Chvojensku.
 • Aktivizace veřejného a společenského života v obci Velké Chvojno a jejich částí Malé Chvojno, Luční Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Žďár tak, aby se do pořádaných akcí zapojilo co nejvíce lidí (výstavy o historii chvojenského regionu, společenské večery, přednášky z oblasti medicíny, zájezdy a další).
 • Vzájemná spolupráce s neziskovými organizacemi, které mají podobný okruh činnosti.

 

 
 

odeslat e-mailem vytisknout