PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Občanské sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Občanské sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích

Propamatky.info: Občanské sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích Občanské sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích Klademe si za cíl vyvíjet aktivity vedoucí k záchraně této jedinečné památky v centru města, nalezení jejího smysluplného využití a její postupné zpřístupnění veřejnosti.

Klášter je od června 2012 ve vlastnictví Města Votice, které jej odkoupilo od Provincie bratří františkánů.

V rámci obnovy kláštera se nám podařilo dokončit galerii sakrálního umění. Byla slavnostně otevřena v listopadu 2011. V rámci rekonstrukce jednoho z křídel byla kompletně obnovena spojovací chodba mezi kostelem a klášterem. Rovněž byly restaurovány dva velkoplošné obrazy s biblickou tematikou a vydán průvodce po galerii.

V průběhu rekonstrukce klášterní chodby byly objeveny v omítce směrem do rajského dvora sluneční hodiny. O jejich existenci v době zpracování projektu nikdo nevěděl, a proto nebyly zahrnuty do již tak napjatého rozpočtu. Nicméně i na ně se podařilo získat dostatek finančních prostředků. Jejich obnovení uhradilo Občanské sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi za přispění města Votice. Latinský nápis „In sole posuit tabernaculum suum“ je verš ze žalmu 18 a znamená „Na slunci si zbudoval svůj stan“.

Dominanta sbírek františkánského kostela a kláštera ve Voticích - socha poustevníka sv. Ivana je restaurována plně z iniciativy a prostředků občanského sdružení, které část peněz získalo díky Nadaci OF a díky veřejné sbírce. Náklady na její záchranu byly 150 000 Kč.

Reference

 

Akce, pořádané občanským sdružením:

  • Noc kostelů
  • Dny evropského dědictví (European Heritage Days)
  • Městské Svatováclavské slavnosti
  • Vánoční koncerty v klášteře

v souvislosti s uvedenými akcemi proběhla:

  • Vystoupení Taťjany Medvecké
  • Koncert Chrámového sboru
  • Odpoledne pro děti
  • Ukázky řemesel

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout