PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Nadace Kutná Hora - památka UNESCO

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Nadace Kutná Hora - památka UNESCO

Propamatky.info: LOGO 1544 LOGO 1544 Nadace je zřízena za účelem zajištění prezentace historického jádra Kutné Hory, podpory jeho zachování a uchování a plnění závazků vyplývajících z prohlášení Kutné Hory památkou UNESCO, pokud tyto úkoly nejsou adresovány městu či orgánům státní správy.

Hlavními činnostmi nadace jsou:

 • prezentace Kutné Hory jako světové památky UNESCO, podpora zachování a uchování kulturního dědictví a genia loci historického města Kutné Hory
 • dokumentace stavebního vývoje památkových objektů a města jako celku
 • zprostředkování kontaktů mezi veřejností a odborníky v památkové péči, pracovníky státních institucí a samosprávy
 • spolupráce s českými a světovými městy, zapsanými na listinu Světového dědictví UNESCO
 • partner města Kutná Hora v projektu Dačického dům – vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO

Během 20 let existence nadace pomohla mnoha majitelům objektů v historickém jádru města a dále provozuje archiv pro širokou veřejnost.

Reference

 

Mezi nejdůležitější realizované projekty patří:

 • Seminář střechy
 • Oslavy 700. výročí vydání Královského horního práva a mincovní reformy Václava II. – Ius Regale Montanorum
 • Dílčí výzkum architektonického dědictví Kutné Hory a Sedlce
 • Půlstoletí rezervace
 • Zmizelá Hutná Hora
 • Konference sv. Barbora
 • CXCI Proměny kláštera v Sedlci
 • Příprava projektu Dačického dům a v současné době je nadace provozovatelem Dačického domu

 
 

odeslat e-mailem vytisknout