PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Propamatky.info: Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace Vzdělávání žáků a studentů v oboru Zahradnictví, na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Zahradní a krajinná tvorba.

Činnost

 • Správa památkově chráněného objektu – zámečku Neuberk
 • Údržba přírodně krajinářského parku přilehlého zámečku Neuberk
 • Tvorba projektů ve stavu studií na obnovu historických objektů – zahrad
 • Příležitostná údržba historických zahrad – studentské praxe
 • Poradenská činnost 

Škola má ve vlastnictví barokní zámeček Neuberk a přilehlý park o rozloze šesti hektarů. V zámečku je sídlo domova mládeže, park je součástí školního arboreta a slouží rovněž praktické výuce při dodržení veškerých zásad respektu k historickému objektu. Někteří studenti vyšší odborné školy zpracovávají jako téma závěrečné absolventské práce studiové projekty rekonstrukce historických zahrad či jiných památkových objektů, některé tyto studie jsou pak využity jako podklad k realizaci obnovy daných objektů. V rámci praktické výuky – individuální či učební skupinové praxe – se žáci a studenti účastní i praxí v památkových objektech – v zámeckých zahradách, městských parcích apod. Účastnili se také řezu růží v růžovém sadu na pražském Petříně a dalších činností.

Reference

 

 • Údržba parku okolo zámečku Neuberk, objekt České zahradnické akademie v Mělníku
 • Tvorba studiových projektů pro obnovu zeleně v obci Neratov (2010) – absolventské práce na závěr studia VOŠ
  • Kristýna Kereková – úprava hřbitova a okolí
  • Lenka Křtěnová – okolí kostela a fary
  • Josef Šmíd – plochy a pobytové zóny podél vodního toku
 • Další studiové projekty určené k následné realizaci – spolupráce studentů s neziskovým sektorem, majiteli objektů či obcemi – absolventské práce na závěr studia VOŠ
  • Ing. Jana Kudějová – přeměna bývalých zahrad v historickém bloku měšťanských domů v Kutné Hoře (2012)
  • Ing. Simona Seidlová – obnova zámeckého parku v Třebešicích (2012)
  • Edita Mňuková – barokní úpravy v krajině na panstvích hraběcího rodu Šporků (2012)

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout