PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Pardubický kraj>>Řemesla a odborné firmy>>Mgr. Dana Modráčková

Katalog služeb

Řemesla a odborné firmy

zpět

 

Mgr. Dana Modráčková

Propamatky.info: Mgr. Dana Modráčková Mgr. Dana Modráčková Zabývám se restaurováním děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty.

V Regionálním muzeu v Chrudimi jsem pracovala od roku 1986 do roku 2013 jako odborná konzervátorka-restaurátorka. Od roku 1991 jsem zastávala funkci vedoucí oddělení konzervace a restaurování sbírek. Řídila jsem toto oddělení, rozvíjela ho po stránce technického zabezpečení a dbala na průběžné vzdělávání podřízených pracovníků. Kontrolovala jsem správnost postupů konzervace a restaurování jednotlivých pracovníků oddělení. Ve své profesi jsem se specializovala na restaurování papíru a podmaleb na skle.

Výsledky své práce jsem publikovala a prezentovala na odborných konferencích v České republice i v zahraničí pravidelně v letech 2001–2012. V roce 2008 jsem experimentálně vyzkoušela a převedla do praxe nový způsob restaurování podmaleb na skle a provedla výzkum amalgámové vrstvy na podmalbách na skle. Výsledky svých výzkumů jsem přednášela na Mezinárodní konferenci konzervátorů a restaurátorů v Příbrami 2008.

Reference

 

  • Zrestaurovala jsem sbírku podmaleb na skle v objemu přibližně 60 kusů v Regionálním muzeu v Chrudimi.
  • Postupně jsem zpracovávala sbírky muzejního archivu a historické sbírky s papírovým základem v objemu přibližně 2 000 kusů v Regionálním muzeu v Chrudimi.
  • Mimo muzeum jsem restaurovala podmalby pro soukromé osoby v objemu zhruba 60 kusů.
  • Restaurovala jsem sbírku podmaleb pro Městské muzeum a galerii v Hlinsku v Čechách.

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngReference od Městského muzea a galerie v Hlinsku [PDF, 56.8 kB]

odeslat e-mailem vytisknout