PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Pardubický kraj>>Neziskový sektor>>Spolek archaických nadšenců

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Spolek archaických nadšenců

Propamatky.info: Spolek archaických nadšenců, o.s. Spolek archaických nadšenců, o.s. Spolek archaických nadšenců se specializuje na kulturu v okolí Sebranic u Litomyšle. Spolek obnovuje tři kaple na území obce Vysoký Les. Obnovu zajišťuje od návrhu podoby, stavebního projektu až po reálnou výstavbu kaplí.

Spolek archaických nadšenců se věnuje praktickému přiblížení historie, jak té nejstarší, tak i té nedávno minulé. Z období pravěku se zabýváme praktickými pokusy s výrobou železa, dřevěného uhlí, keramiky, výrobou textilu, zemědělstvím, stavbou obydlí a ostatními dříve běžnými činnostmi našich předků. Do časů nedávno minulých jsou zasazeny naše kulturní a recesistické akce, ale i vážně míněné snahy o zachování odkazu rakousko-uherské monarchie a období první republiky.

Spolek archaických nadšenců se snaží o zachování a prezentaci dříve běžné zemědělské činnosti a záchranu dnes již zapomenutých řemesel spojených se zpracováním slámy, vlny a lnu. V současné době obnovuje tři kaple na území Vysokého Lesa. Obnovu zajišťuje od návrhu podoby, stavebního projektu až po reálnou výstavbu kaplí.

Členové spolku archaických nadšenců mají znalosti z různých řemesel jako stavebnictví, restaurování různých materiálů, zpracování kovu a dřeva, ale především původních technologií stavby (hliněné omítky, došky, šindele). Bývalý hostinec Sebranice u Litomyšle čp. 8. Světnice bude sloužit k pravidelnému konání seminářů s výukou různých řemesel pod vedením zkušených lektorů a řemeslníků.

Reference

 

  • Kompletní obnova tří kaplí v oblasti Vysokého Lesa u Sebranic
  • Rekonstrukce bývalého hostince čp. 8 v Sebranicích, včetně původních oken, dveří a fasády, rekonstrukce bývalých sklepů na kulturní prostory
  • Výstavba železniční trati dlouhé 4090 mm  jako pomník nerealizované železnici Litomyšl – Polička
  • Výstavba pravěkého obytného obydlí původní technologií s doškovou krytinou
  • Výstavba pravěkého výrobního objektu pro zpracování železné rudy původní technologií

Přečtěte si ve zpravodajství portálu

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout