PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Olomoucký kraj>>Restaurátoři s povolením>>Milan Polián – restaurátor

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Milan Polián – restaurátor

Propamatky.info: LOGO_Milan_Polián_Restaurátor LOGO_Milan_Polián_Restaurátor Zabývám se restaurováním kovových prvků a výrobou replik z kovu ale také restaurováním kamenných prvků. Provádím sochařské a architektonické práce z kovu. Pracuji v konzervátorské a restaurátorské činnosti od roku 1975.

Jsem absolventem Školy uměleckých řemesel v Brně – obor tvarování. Následnou praxi jsem absolvoval ve funkci konzervátora Vlastivědného muzea v Olomouci a jako vedoucí Národopisného muzea v Litovli. Během své spolupráce s profesorem Habermannem v letech 1981–85 jsem obdržel atest umělecký kovář a restaurátor. V roce 1992 jsem získal povolení Ministerstva kultury ČR pro restaurování kamene a kovu.

V této činnosti je nejdůležitější zachovávání přesného technologického postupu pro charakter dané památky. Základem pro zdárné restaurování památky je její průzkum, to znamená zjištění rozsahu jejího poškození. Pro restaurování památky je nutné zvolit odpovídající materiál pro doplnění a obnovu, a její konzervaci.

Účastním se výstav Hefaiston na hradě Helfštýn, Eurokov a Kov ve městě Lipník nad Bečvou. Ve volné tvorbě se věnuji plastice klasickou kovářskou metodou. Vytvářím doplňky pro architekturu.

Povolení Ministerstva kultury:
Specializace (kód) 3b, 3g v rozsahu: Restaurovat nepolychromované uměleckořemeslné nefigurální architektonické články v kameni a uměleckořemeslné kovářské práce.

Reference

 

 • Zámek Kunštát – kamenné prvky architektury
 • Klášterní kostel sv. Kateřiny v Olomouci – rekonstrukce kamenných oken
 • Kostel kláštera minoritů v Uničově – restaurování oken a veškerých prvků kamenné architektury
 • Kaple sv. Františka Xaverského v Kokorách – kamenné prvky architektury, kovová vstupní mříž – restaurování
 • Kostel sv. Michala v Olomouci – rekonstrukce a restaurování kamenných prvků architektury – okna, ostění, římsy, pilastry
 • Klášter premonstrátů v Olomouci – vstupní balustráda – restaurování kamene, restaurování a zhotovení kopií barokních váz v předsálí
 • Dvorec Klášterního Hradiska v Olomouci – restaurování 35 kusů barokních mříží a výroba 35 nových mříží
 • Katedrála sv. Václava v Olomouci – restaurování kamenného průčelí, restaurování 4 kovových křížů a 1 vrcholového, restaurování hřebenového plotu
 • Arcibiskupský palác v Olomouci – restaurování kamenné výzdoby střešního pláště – piniová šiška, koule, obelisk, kuželka, restaurování kovového ochozu věže, korouhve a praporce
 • Tereziánská zbrojnice v Olomouci – restaurování kamene
 • Katedrála sv. Václava v Olomouci – restaurování kovových prvků
 • Benátky, Itálie – rekonstrukce kovového zábradlí z napoleonské doby

 

odeslat e-mailem vytisknout