PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Moravskoslezský kraj>>Neziskový sektor>>Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, z.s.

Propamatky.info: LOGO_1085 LOGO_1085 Jsme spolek, který se snaží získat finance na záchranu a obnovu kostela sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově nejen pomocí žádostí o dotace, ale také kulturními akcemi, koncerty a oslovováním potenciálních sponzorů.

Kostel sv. Františka a Viktora je novogotickou stavbou z roku 1893, projektoval jej tehdejší věhlasný vídeňský architekt Heinrich von Ferstel, skici dokončil architekt Max Schweda. Od roku 2010 je kostel a jeho mobiliář kulturní památkou. Kostel je ojedinělý stavební konstrukcí cihlové věže, dále původním inventářem – vzácnou řezbářskou prací vídeňských mistrů (kazatelna, zpovědnice, Křížová cesta, hlavní oltář i boční oltáře, lavice), také vitrážovými okny (tzv. bukny – podobné jsou údajně jen ve 3 kostelích v České republice) a mnohým dalším.

Jedinečný je také svým osudem. Po léta byl vystaven vlivu poddolování, emisím z blízkých průmyslových závodů, díky kterým např. zrezivěl kříž a především však povodním, kdy při největší v roce 1997 byl postižen až do výše 3,5 m. Stál kdysi v centru výstavního městyse Hrušova (rodiště např. Marie Rottrové či Vlastimila Brodského). Dnes je osamocen na periferii v blízkosti romského ghetta, v téměř vybydlené části obvodu Slezská Ostrava a stal se tak posledním „monumentem“ kdysi živé části Ostravy.

Ocitáme se někdy v podobném osamocení při získávání financí, ačkoliv jde o kulturní památku, i přesto je stavba opomíjená a nedoceněná. Dotace jsme postupně získali z Moravskoslezského kraje, z Magistrátu města Ostravy, z Ministerstva kultury, z Nadace OKD, z Ostravsko-opavského biskupství a od několika spřízněných sponzorů. Vzhledem k finanční náročnosti oprav a spoluúčasti farnosti však neustále prosíme a žádáme o pomoc, kde se dá. Mnohdy zcela marně.

Reference

 

  • oprava věže, ale také hodiny na věži, kříže, zvonů, některých vitrážových oken (postupně jsou opravována další)
  • od prosince roku 2011 je díky Magistrátu města Ostravy kostel krásně nasvětlen
  • pořádání 14 benefičních akcí pro získávání financí – převážně koncertů za účasti Marie Rottrové, Evy Dřízgové, vysokoškolských pěveckých sborů, dětských sborů, také přednášku paní PhDr. Jiřiny Prekopové
  • nechali jsme vyrobit pamětní hrníčky
  • vydáváme vlastní měsíčník "Via lucis" a pořádáme společné akce
  • vydali jsme dvě malé publikace – jednu informační o hrušovském kostele, druhou o tom, jak složité je dnes shánět peníze, ale jak je nutné se nevzdávat
  • snažíme se o našem kostele a akcích informovat denní tisk i další média

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngDárcovská SMS pro obnovu kostela Hrušov [PDF, 335.1 kB]

 

odeslat e-mailem vytisknout