PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Liberecký kraj>>Neziskový sektor>>Spolek Patron

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Spolek Patron

Propamatky.info: Spolek Patron Spolek Patron Jizerské hory jsou plné křížů, pomníčků, památek. Ke každému z nich se váže nějaký příběh, někdy šťastný, většinou však nešťastný. Hlavní náplní Spolku Patron je starat se o tyto památky, které jsou součástí historie našich hor.

Cíle spolku:

  • dokumentace, opravy a ochrana drobných památek Jizerských hor
  • organizování pracovních setkání, vycházek do přírody
  • výstavy a další akce s cílem zachování a obnovování kulturních tradic regionu
  • spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, dalšími organizacemi a právnickými i fyzickými osobami při prosazování programových cílů spolku
  • respektování zájmů ochrany přírody a krajiny s ohledem na statut Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. V souladu s právními předpisy vyvíjí snahu o zachování stávajících drobných památek Jizerských hor pro budoucí generace
  • seznamuje veřejnost s činností a posláním spolku, především prostřednictvím spolkového periodika Patron, spolkových internetových stránek a dalšími formami osvětové a propagační činnosti

Přečtěte si ve zpravodajství portálu

 

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout