PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Neziskový sektor>>Záchrana historické památky Doležalův dvorec, o.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Záchrana historické památky Doležalův dvorec, o.s.

Propamatky.info: Záchrana historické památky Doležalův dvorec, o.s. Záchrana historické památky Doležalův dvorec, o.s. Naše občanské sdružení usiluje o obnovu historické památky Doležalův dvorec.

Jedná se o hodnotnou barokní stavbu s klasicistními prvky s dochovanou dispozicí, detaily v interiéru, s typickým architektonickým tvaroslovím včetně mansardové střechy, s bohatě plasticky členěnou fasádou včetně dochovaných historických oken a vnějších i vnitřních dveří.

Vlevo od hlavního průčelí se k objektu přimyká dochovaná oblouková trojosá vjezdová brána rovněž s bohatě členěnou fasádou. V posledních desetiletích areál utrpěl neprováděním základní běžné údržby, takže je ve značně zchátralém stavu.

Reference

 

  • 2012 obnova kleneb v 1. nadzemním podlaží ve spolupráci s Královehradeckým krajem
  • 2012 obnova západní části fasády, zbylé části jižní části fasády
  • 2011 obnova jižní části fasády a pavlače
  • 2010 výměna zchátralých oken v 1. nadzemním podlaží za nové – provedené podle původních
  • 2009 zahájení záchranných prací na objektu Doležalův dvorec, statické zajištění objektu, oprava krovů, střechy

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout