PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Neziskový sektor>>FONS VIVUS – Živý pramen, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

FONS VIVUS – Živý pramen, z.s.

Propamatky.info: LOGO_Fons_VIVUS-Živý pramen LOGO_Fons_VIVUS-Živý pramen Naším hlavním cílem je obnovení lesní pramenné kapličky Panny Marie v Kuksu a záchrana a péče o drobné památky v barokní komponované krajině někdejšího panství hraběte Františka Antonína Šporka.

Kapličku postavil Franz Dittrich ze Slotova v roce 1870 jako poděkování za vyléčení očí své manželky, která si zdejší vodou své nemocné oči omývala. Uvnitř byl oltář a po obou stranách lavice. Kaplička byla postavena nad tekoucím pramenem a byla zasvěcena Panně Marii. Původní voda zde teče ještě dodnes do kamenné nádoby pod kapličkou a přepadem dále do Labe. Kolem bylo umístěno několik dřevěných lavic, kde sedávali lidé, kteří sem chodili z Jaroměře i ze Dvora Králové. Dříve tudy vedla podél Labe pěší cesta z Kuksu do Stanovic, která je v současné době neprůchodná.

V roce 2020 vydal OÚ Kuks kroniku obce sepsanou místním kronikářem Vladimírem Kučerou, který byl v písemném styku s potomkem donátora kaple Rudolfem Dittrichem žijícím v Bochumi v Německu. Několik lidí z obcí Kuks a Heřmanice se domluvilo, že by se mohli pokusit zrealizovat záchranu toho, co z kaple ještě zbylo, zpřístupnit a upravit její okolí a celé místo probudit k životu.

Informace o záměrech spolku můžete najít v rozhovoru s členy spolku.

Reference

 

  • v současné době dochází k podrobnému rozpracování projektu kaple
  • první návrh ing. arch. Štěpána Tylše byl schválen památkáři z NPÚ v Josefově
  • po vyhotovení a schválení finálního projektu bude spolek usilovat o zapojení do některého z vypsaných dotačních programů na opravu drobných památek
  • vyhlášení veřejné sbírky za účelem záchrany památky u ČSOB – Poštovní spořitelny účet číslo 3000897497/0300

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout