PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihočeský kraj>>Neziskový sektor>>Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Propamatky.info: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Hlavním cílem projektu je rehabilitovat drobnou sakrální architekturu v jihočeském pohraničí a zachovat její autentičnost ve vazbě na cestovní ruch.

Území jihočeského pohraničí spadá do oblasti bývalých Sudet. Toto území do značné míry stále nese známky pohnuté historie. Jednou z nich je množství drobných sakrálních staveb, které jsou zanedbané, nebo přímo v havarijním stavu. Tyto objekty dnes „nikomu" nepatří, a to jak ve smyslu vlastnickém, tak duchovním. To je příčinou postupného úpadku drobných sakrálních staveb v krajině. Poté, co v obcích víceméně proběhla rekonstrukce a dostavba základní technické infrastruktury, obrací se jejich pozornost stále více ke vzhledu obce samé i jejího okolí. Obnova kapliček, křížků a božích muk ve volné krajině i v obcích je navíc v posledních letech podporována grantovým programem Jihočeského kraje i Programem obnovy venkova.

Zde však řada záměrů naráží na stále nevyjasněné vlastnické vztahy. Drobná sakrální architektura je umístěná mimo obecní pozemky, což je zásadní překážkou jinak bohulibému záměru. Drobné stavby v majetku obce opravují obce často svépomocí s využitím místních stavebních firem, nebo vlastních pracovníků. Ačkoliv je to žádoucí, často přístup stavební firmy nechtěně zbaví původně lidovou stavbu půvabu. Ze stavbiček venkovských laiků se stávají sice řemeslně bezchybně provedené, ale vzhledově neatraktivní kapličky připomínající spíše trafostanice, než stavby lidové architektury. Také mnoho kamenných artefaktů v dobré víře očištěných tryskáním (pískováním) nenávratně ztrácí autenticitu i původní ostrost reliéfů. Drobná sakrální architektura v krajině má svůj význam i pro oblast cestovního ruchu - ať už se jedná o tradiční pouťování, které se v posledních letech v naší oblasti rozvíjí, nebo pro ostatní typy putování krajinou (cyklo, pěší). Je totiž nedílnou součástí naší kulturní krajiny.

MAS Blanský les - Netolicko vytvořila a provozuje webové stránky www.jihoceskekaplicky.cz v rámci projektu spolupráce s MAS Sdružení Růže a s MAS Pomalší.

Reference

 

Dotační podpora:

  • Socha sv. Jana Nepomuckého v Netolicích
  • Rekonstrukce hradu Dívčí Kámen
  • Obnova a restaurování kapličky Panny Marie Kájovské na Rohách
  • Oprava kaple Nejsvětější Trojice v obci Dehtáře

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout