PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>Via Levamente, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Via Levamente, z.s.

Propamatky.info: Via Levamente, z.s. Via Levamente, z.s. Spolek vznikl za účelem záchrany zámku Pětipsy, který je zapsaný v seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek České republiky.

Cílem spolku je revitalizace nejen zámeckého objektu, ale i celého areálu včetně hospodářských budov, které jsou spolu s obrannými valy, můstkem a vodním opevněním také památkově chráněny.

Objekt zámku je v současné době v havarijním stavu. Střecha a vodorovné konstrukce 2. a z velké části i 1. nadzemního podlaží jsou zborceny, zborcená je i část obvodových zdí. Historicky zámek i dvůr prošel několika dostavbami a přestavbami od raně gotické tvrze – vodního hradu z počátku 13. století přes renezanční přestavbu k barokní úpravě již čtyřkřídlého objektu.
V letošním roce proběhla realizace první části etapy statického zabezpečení – statické odlehčení a zajištění stávajících konstrukcí a kleneb, aby se zabránilo devastaci toho mála, co zbylo.

Spolek bude usilovat o postupnou revitalizaci celého areálu a jeho zapojení do života nejen obce, ale i celého regionu. Budeme podporovat kulturní, turistické i cykloturistické akce za účelem zviditelnění zapomenuté památky.

Přečtěte si ve zpravodajství portálu

 

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout