PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Ústecký kraj>>Dotace>>Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021

Datum ukončení: 12.07.2021

Územní působnost: Ústecký kraj

Vyhlašovatel: Ústecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Příjem žádostí potrvá od 11. června do 12. července 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou obce, které splňují podmínky dané programem.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je rozdělen na několik oblastí podpory, na obnovu památek a péči o kulturní krajinu lze využít například tyto:

Obnova a rozvoj venkovské zástavby
– cílem je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností.

Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
– cílem této oblasti je zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel. V rámci opatření bude podpořena údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce.

Soutěž Moje obec – můj domov
– cílem je ocenění a zviditelnění činnosti malých obcí v Ústeckém kraji při řešení vzhledu obce (intravilánu).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace je 20.000 Kč. Maximální se liší podle oblastí podpory, podrobné informace naleznete v příloze.

POZNÁMKA

Další informace k programu a dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 275.4 kB]

Kontakt

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem

cervinkova.j@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

Kontaktní osoba: Jana Červinková

Telefon: 475 657 602

odeslat e-mailem vytisknout