PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Ústecký kraj>>Dotace>>Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023

Datum ukončení: 06.02.2023

Územní působnost: Ústecký kraj

Vyhlašovatel: Ústecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti se přijímají od 13. ledna do 6. února 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek – obce nebo právnické či fyzické osoby působící na území kraje. 

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je určena na zachování a obnovu kulturněhistorického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje. Je podporována záchrana a obnova:

  • kulturních památek uvedených v seznamu ohrožených nemovitých památek,
  • národních kulturních památek,
  • památek s mezinárodním statusem (UNESCO),
  • ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek (havarijní stavy objektů: statické a celkové zajištění, oprava krovů a střech),
  • ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, záchrana historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše poskytované dotace činí 50.000 Kč, maximální představuje 3.000.000 Kč. Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngDotační program [PDF, 335.3 kB]

Kontakt

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

cholinska.j@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Cholinská

Telefon: 475 657 259

odeslat e-mailem vytisknout