PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Veřejné sbírky>>Obnova a ochrana církevních kulturních památek v plzeňské diecézi

Financování

Veřejná sbírka

zpět Šipka zpět

 

Obnova a ochrana církevních kulturních památek v plzeňské diecézi

Datum ukončení: doba neurčitá

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách

Účel sbírky: obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení a péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí nákladů na konzervace apod. Péče nadačního fondu o církevní kulturní památky se nevztahuje jen na státem registrované kulturní památky, ale na všechny objekty historicky a kulturně cenné.

Způsob vybírání sbírky

1) bankovní účet 212356826/0300
2) pokladničky

Kontakt

Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách
Náměstí Republiky 234/35
301 00 Plzeň

dominanty@bip.cz

www.nfdominanty.cz

odeslat e-mailem vytisknout