PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje

Datum ukončení: 20.02.2023

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat od 30. ledna do 20. února 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žádost podává vlastník kulturní památky. V případě kulturní památky ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, případně dobrovolné svazky obcí nebo společenství vlastníků.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotační tituly v rámci programu:

  • Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarného umění (detailů a nástěnných maleb) či o statické zajištění objektů.
  • Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek – uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
  • Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle dotačního titulu, bližší informace naleznete v pravidlech programu.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu a formuláře jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 498.8 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň

petr.bunda@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Bc. Petr Bunda

Telefon: 377 195 361

odeslat e-mailem vytisknout