PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2023

Datum ukončení: 10.02.2023

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat do 10. února 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje projekty na území Plzeňského kraje v tematických okruzích:

  • Významné umělecké a kulturní projekty s nadregionálním přesahem (dlouhodobé a pravidelně se opakující v kontinuitě konání nejméně 5 let)
  • Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity (taneční, divadelní, filmové a literární)
  • Hudba (včetně festivalů a soutěží)
  • Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl)
  • Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR)
  • Západočeské baroko (projekty spadající do dramaturgie projektu Letní barokní festival, doprovodné celoroční akce na téma Západočeské baroko)
  • Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí)
  • Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního kulturního dědictví, realizace přípravných výzkumů v oblasti tradiční lidové kultury pro zápis nebo aktualizaci
    zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje)

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

V tematickém okruhu Významné umělecké a kulturní projekty s nadregionálním přesahem je možné poskytnout dotaci v rozmezí 100.000 Kč až 400.000 Kč. V ostatních tematických okruzích je minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt 30.000 Kč, maximální výše představuje 100.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a kontakty na administrátory jednotlivých tematických okruhů naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 788.4 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň

www.plzensky-kraj.cz

odeslat e-mailem vytisknout