PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury

Datum ukončení: 20.02.2023

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat od 30. ledna do 20. února 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být vlastníci, případně spoluvlastníci staveb, sochařských děl nebo pozemků (podle jednotlivých dotačních titulů, viz pravidla programu).

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotační tituly programu:

  • Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním či obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
  • Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje.
  • Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).
  • Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (dále jen „plán ochrany“). 

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých dotačních titulů, podrobnosti naleznete v pravidlech programu.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 342.9 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň

petr.bunda@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Bc. Petr Bunda

Telefon: 377 195 361

odeslat e-mailem vytisknout