PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Veřejné sbírky>>Záchrana národní kulturní památky Zámečku Pardubičky – Larischovy vily

Financování

Veřejná sbírka

zpět Šipka zpět

 

Záchrana národní kulturní památky Zámečku Pardubičky – Larischovy vily

Datum ukončení: doba neurčitá

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Československá obec legionářská, z. s.

Účel sbírky: záchrana, opravy a revitalizace objektu národní kulturní památky Zámečku Pardubičky – Larischovy vily. Pořízení, vybavení a údržba vnitřních i vnějších expozic věnujících se historii zámečku, domácímu a zahraničnímu odboji během druhé světové války, ležácké tragédii a osudu obyvatel osady včetně osudu ležáckých dětí. Expozice budou realizovány v prostorách této národní kulturní památky. Dále je sbírka určena na vybudování a provozování venkovní expozice na přilehlém pozemku, která bude připomínat výcvikové středisko československých parašutistů vybavené množstvím dobových výcvikových zařízení a informačních tabulí o uvedeném tématu, a to včetně nákladů na pravidelné kontroly bezpečnosti výcvikových zařízení, jejich údržbu a opravy a mzdových nákladů instruktorů při branných soutěžích pro děti a mládež. Sbírka by měla umožnit pořízení historických a uměleckých artefaktů, tisk a nákup odborných a popularizačních publikací, které budou použity k doplnění expozic ve vile a budou využívány ke vzdělávání mládeže a k propagaci a popularizaci této národní kulturní památky v domácím i zahraničním prostředí.

Způsob vybírání sbírky

1) bankovní účet 115-3929470267/0100
2) pokladničky

Kontakt

Československá obec legionářská, z. s.
Sokolská 486/33
120 00 Praha

sekretariat@csol.cz

www.csol.cz

Telefon: 224 266 235

odeslat e-mailem vytisknout