PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Hlavní město Praha>>Dotace>>Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024

Datum ukončení: 31.10.2023

Územní působnost: Hlavní město Praha

Vyhlašovatel: Hlavní město Praha

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 24. srpna do 31. října 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci může být vlastník, případně všichni spoluvlastníci objektu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je poskytována na stavební a restaurátorské práce, cílem je zachování či obnova památkové hodnoty objektů, které jsou:

  • nemovité věci – kulturní památky na území hlavního města Prahy,
  • nemovité věci v památkových rezervacích v hlavním městě Praze,
  • nemovité věci v památkových zónách v hlavním městě Praze,
  • movité věci – kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hlavního města Prahy.

Pro podání žádosti postačí splnění jedné z výše uvedených podmínek. Dotaci lze poskytnout na obnovu fasády, na opravu či obnovu střechy a krovů, na opravu a obnovu veřejného interiéru, na opravu a obnovu vnitrobloku, dvoru a dvorků, na jiné práce související s obnovou a opravou památkově významných objektů a na obnovu movitých kulturních památek (např. restaurování varhan, opravu a restaurování oltářů, obrazů, soch a sousoší, plastik).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace se poskytuje maximálně do výše 65 % celkových uznatelných nákladů.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 921.3 kB]

Kontakt

Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

jarmila.strelakova@praha.eu

www.praha.eu

Kontaktní osoba: Jarmila Střeláková

Telefon: 236 002 319

Telefon: 739 348 568

odeslat e-mailem vytisknout