PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Hlavní město Praha>>Dotace>>Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2022

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2022

Datum ukončení: 29.10.2021

Územní působnost: Hlavní město Praha

Vyhlašovatel: Hlavní město Praha

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 15. července do 29. října 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci může být vlastník, případně všichni spoluvlastníci objektu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je poskytována na stavební a restaurátorské práce, cílem je zachování či obnova památkové hodnoty objektů, které jsou:

  • nemovitou věcí – kulturní památkou na území hl. m. Prahy;
  • nemovitou věcí v památkových rezervacích hl. m. Prahy;
  • nemovitou věcí v památkových zónách v hl. m. Praze;
  • movitou věcí – kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

Pro podání žádosti postačí splnění jedné z výše uvedených podmínek. Dotaci lze poskytnout na obnovu fasád, na opravu a obnovu střechy a krovů, na opravu a obnovu veřejného interiéru, na opravu a obnovu vnitrobloku, dvoru a dvorků, na jiné práce související s obnovou a opravou památkově významných objektů a na obnovu movitých kulturních památek (např. restaurování varhan, oprava a restaurování oltářů, obrazů, soch a sousoší, plastik).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 65 % celkových nákladů památkové obnovy.

POZNÁMKA

Osobní konzultace je nutno předem domluvit. Na církevní objekty a movité kulturní památky se specializuje Ing. Jitka Kyseláková, tel. 236 002 916, e-mail jitka.kyselakova@praha.eu. Ostatními objekty se zabývá Jarmila Střeláková, tel. 236 002 319, e-mail jarmila.strelakova@praha.eu. Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 452.5 kB]

Kontakt

Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

jarmila.strelakova@praha.eu

www.praha.eu

Kontaktní osoba: Jarmila Střeláková

Telefon: 236 002 319

Telefon: 739 348 568

odeslat e-mailem vytisknout