PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023

Datum ukončení: 22.02.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 1. do 22. února 2023. 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ o dotace v rámci dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023 byl z důvodu vyčerpání alokované částky UKONČEN.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být obec, spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost, vlastník objektu či pozemku nebo uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Žádost je možné podat i na předmět dotace, který byl v roce 2022 z programu dotován, pokud ještě nebyla ukončena realizace a zároveň žadatel požádá v roce 2023 o podporu na jiný funkční díl či část nebo etapu projektu stejného objektu. Například v roce 2022 byla opravována střecha kaple, v roce 2023 lze žádat na opravu vnějšího pláště téže kaple apod.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace je maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu. Minimální výše dotace činí 15.000 Kč, maximální představuje 300.000 Kč.

POZNÁMKA

Zásady, které stanoví podmínky pro poskytování dotací naleznete v příloze nebo ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngZásady programu [PDF, 764.1 kB]

Kontakt

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

info@mze.cz

www.eagri.cz

Telefon: 221 811 111

odeslat e-mailem vytisknout