PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022

Datum ukončení: 18.02.2022

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 1. do 18. února 2022.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být obec, spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost, vlastník objektu či pozemku nebo uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturněhistorických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí. Jedná se o tyto typy objektů: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Objekty musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti do tří metrů.

Žádost je možné podat i na předmět dotace, který byl v roce 2021 z programu dotován, pokud ještě nebyla ukončena realizace a zároveň žadatel požádá v roce 2022 o podporu na jiný funkční díl či část nebo etapu projektu stejného objektu. Například v roce 2021 byla opravována střecha kaple, v roce 2022 lze žádat na opravu vnějšího pláště téže kaple apod.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 15.000 Kč, maximální představuje 300.000 Kč.

POZNÁMKA

Zásady, které stanoví podmínky pro poskytování dotací, jsou k dispozici ZDE.

Kontakt

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

info@mze.cz

www.eagri.cz

Telefon: 221 811 111

odeslat e-mailem vytisknout