PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>SÁZÍME BUDOUCNOST: JARO 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

SÁZÍME BUDOUCNOST: JARO 2023

Datum ukončení: 16.01.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace Partnerství

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 16. ledna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, a organizačních složek státu. Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Tato grantová výzva je určena především na výsadby realizované na jaře 2023. V případě rozsáhlejších výsadeb plánovaných na jarní i podzimní období je však možné požádat v rámci této výzvy též o podporu podzimních výsadeb. Pro vyloženě podzimní výsadby bude v roce 2023 vyhlášena další grantová výzva.

Stromy musí být vysazeny pouze na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky. Za veřejně přístupné místo je považováno takové místo, které je přístupné každému, tedy sloužící obecnému užívání. Pro účely tohoto programu se za veřejně přístupné místo nepovažuje oplocená nebo částečně oplocená plocha ve vlastnictví fyzické osoby, a to ani v případě, že je na tuto plochu umožněn volný vstup.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše příspěvku představuje 150.000 Kč. Bude rozděleno nejméně 2.800.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a jeho podmínkách naleznete v příloze a ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva k podávání projektů na jarní výsadby stromů v roce 2023 [PDF, 1.5 MB]

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

granty@nap.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

Kontaktní osoba: Radim Cenek

Telefon: 515 903 115

odeslat e-mailem vytisknout