PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Program Kulturní aktivity v památkové péči

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program Kulturní aktivity v památkové péči

Datum ukončení: 04.10.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost o poskytnutí dotace je možné podat do 4. října 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky a byly registrované nebo založené do 31. prosince 2022. Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu.

Podpořeny budou projekty zaměřené na památkovou péči, a to:

  • sborníky, periodika,
  • konference, sympozia, semináře,
  • přednášky,
  • veřejné soutěže, přehlídky a výstavy,
  • ostatní vlastní projekty zaměřené na památkovou péči.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % plánovaných rozpočtových nákladů projektu.

POZNÁMKA

Podrobné informace k programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 475.6 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1

vladimira.applova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Applová

Telefon: 257 085 418

odeslat e-mailem vytisknout