PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Datum ukončení: 10.03.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti je možné předkládat do 10. března 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2022 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže. Žadatel musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Budou podporovány akce zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, stezek a veřejného osvětlení,
  • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
  • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace není stanoven. Horní limit dotace na jednu akci se liší dle umístění v soutěži. Více se dočtete v zásadách podprogramu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngZásady podprogramu [PDF, 475.5 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

podatelna@mmr.cz

www.mmr.cz

Telefon: 224 861 282

odeslat e-mailem vytisknout