PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Operační program Životní prostředí, 161. výzva

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Operační program Životní prostředí, 161. výzva

Datum ukončení: 31.05.2022

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 31. května 2022.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podporovány jsou aktivity zaměřené na zakládání či obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně, jedná se například zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace může dosáhnout maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.

POZNÁMKA

Další programové dokumenty naleznete ZDE. Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny. Kontakty na tato pracoviště jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 173.7 kB]

Kontakt

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

dotazy-PO4@nature.cz

www.dotace.nature.cz

Telefon: 951 421 242

odeslat e-mailem vytisknout