PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>ISO II/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

ISO II/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

Datum ukončení: 31.08.2021

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat průběžně, nejpozději však do 31. srpna 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Finanční prostředky se poskytují vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy, Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům hospodařícím se soubory kulturních památek veřejně přístupnými v památkových objektech. Dále specializovaným archivům zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury, které nejsou sbírkami muzejní povahy.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem programu je podpora výkupů kulturních památek a předmětů, které jsou zásadním přínosem pro zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, dále historických mobiliářů hradů a zámků a specializovaných archivů. Podrobné podmínky naleznete v příloze.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Finanční prostředky určené na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve vlastnictví České republiky a k zakoupení předmětů povahy archiválií do specializovaného archivu organizace v působnosti Ministerstva kultury mohou být poskytnuty do 100% výše ceny předmětu. Prostředky na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve veřejně přístupných památkových objektech mohou být ostatním subjektům poskytnuty do 70 % ceny předmětu.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

docx.pngProgram [DOCX, 22.3 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

isoc@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Telefon: 257 085 111

odeslat e-mailem vytisknout