PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II, podprogram D

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II, podprogram D

Datum ukončení: 13.11.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu ISO II/D musí být podány nejpozději do 13. listopadu 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněným žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z podprogramu ISO II/D jsou muzea, galerie, Národní památkový ústav, případně další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy. Bližší informace naleznete v příloze.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podprogram ISO II/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí se soustředí na tyto okruhy:

  • vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť;
  • vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.);
  • vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.);
  • náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES.

POZNÁMKA

Podrobné informace a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngISO II/D [DOC, 113.5 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

erzika.kubinova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Eržika Kubínová,, Ph.D.

Telefon: 257 085 452

odeslat e-mailem vytisknout