PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II, podprogram B

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II, podprogram B

Datum ukončení: 13.11.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu ISO II/B musí být podány nejpozději do 13. listopadu 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněným žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z podprogramu ISO II/B je Národní památkový ústav, vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb. a specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podprogram ISO II/B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví se soustředí na tyto okruhy:

  • základní evidence a dokumentace sbírek – tj. pořízení digitální fotodokumentace sbírkových předmětů;
  • podpora digitalizace.

POZNÁMKA

Podrobné informace a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngISO II/B [DOC, 117 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

erzika.kubinova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Eržika Kubínová, Ph.D.

Telefon: 257 085 452

odeslat e-mailem vytisknout