PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty

Datum ukončení: 20.04.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Státní fond podpory investic

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat od 20. února do 20. dubna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněným žadatelem o dotaci je právnická osoba.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení. Revitalizace zahrnuje vždy – stavební úpravu nebo nástavbu objektu, který je součástí brownfieldu. Občanským vybavením se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro:

  • vzdělávání, výchovu nebo sport,
  • kulturu,
  • společenské účely,
  • sociální služby nebo péči o rodinu,
  • potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva,
  • plnění úkolů v rámci veřejné správy,
  • zdravotní služby.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Podpora je poskytována pouze formou dotace. Výše dotace činí nejméně 30 000 001 Kč a nejvíce 500 000 000 Kč. Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.

POZNÁMKA

Více informací o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPodrobnosti o programu [PDF, 275.4 kB]

Kontakt

Státní fond podpory investic, odbor komunikace
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2

komunikace@sfpi.cz

www.sfpi.cz

Telefon: 234 712 611

odeslat e-mailem vytisknout